Qui som

El Club Esportiu Horitzó 1994 és una entitat sense ànim de lucre, en forma de club esportiu, dedicada exclusivament a la promoció i a la divulgació de l’activitat física i de l’esport, adaptats a persones amb discapacitats o amb malalties discapacitants.

En aquest sentit, enfoquem l’exercici físic adaptat com una forma de millorar la qualitat de vida de la persona discapacitada ja que, al mateix temps que s’exercita el cos, millora l’aspecte psicològic d’aquesta persona i s’estableixen relacions socials que abans no tenia.

El nostre projecte va començar l’any 1994 amb la creació del document marc “Grups d’iniciació esportiva per a persones discapacitades (GIED)”, que s’ha vingut implantant des d’aquella data en 11 municipis de la província de Barcelona: Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Castellar del Vallès, Vic, Manlleu, Barcelona i Premià de Mar.

Pels nostres grups han passat més de 1100 usuaris en aquests anys i s’han realitzat activitats físiques o esportives adaptades de 11 modalitats diferents: bàsquet en cadira de rodes, bàsquet per a discapacitats intel·lectuals, boccia, tenis de taula, natació adaptada, psicomotricitat en medi aquàtic, hidroteràpia per a dones amb càncer de mama, hidroteràpia per a malalts neuromusculars i traumatològics crònics, activitat poliesportiva, ioga adaptat, aquagym  i gimnàstica de manteniment.

Així doncs, el nostre club ha anat evolucionant d’una forma exponencial des del seu naixement l’any 1994, tant pel que fa al nombre d’activitats que s’han posat en funcionament, com pel que respecta al prestigi adquirit davant les institucions, entitats i persones físiques vinculades al mon de l’activitat física i esportiva adaptades.

Per tant, podem afirmar que és l’únic club d’esport adaptat de tot l’estat espanyol que basa el seu projecte en el caire no competitiu de l’esport, en contraposició amb la major part dels clubs existents, les activitats dels quals giren al voltant de la competició. Tot i aquest fet, tal i com es podrà comprovar al visitar la nostra pàgina web, el club també disposa d’alguna secció competitiva que va estar creada a petició dels propis usuaris.

D’altra banda, amb el pas del temps, el club ha anat creat altres activitats que, tot i que no es poden catalogar com a físiques ni esportives, contribueixen al benestar i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Es tracta d’activitats socials, com el Circ a Terrassa, el grup de teatre a Rubí o el servei de fisioteràpia domiciliària a Terrassa.

Objectius

Objectius primaris:

  • Dotar els municipis on s’implementin els Grups d’Iniciació Esportiva per a discapacitats (GIED), d’uns serveis d’activitat física i esport adaptat permanents, consolidats en el temps i en la seva estructura, que garanteixin la participació dels usuaris discapacitats del municipi en els diferents grups del projecte.
  • Contribuir a la millora de la qualitat de vida de la persona discapacitada mitjançant la pràctica sistemàtica i continuada de l’activitat física o esportiva adaptada, que cada persona hagi escollit lliurement, sempre que no existeixi una contraindicació sanitària.
  • Millorar la salut de la persona discapacitada mitjançant la pràctica de l’esport o de l’activitat física adaptada, tant en la seva vessant purament física, com en els aspectes psicològics i de relació social de la persona.
  • Complementar, potenciar o substituir, si és el cas, els exercicis de rehabilitació que les persones discapacitades realitzen en els centres públics i privats de salut, estructurats per aquestes funcions, mitjançant la pràctica de les activitats dels grups del projecte.

Objectius secundaris:

  • Ensenyar les tècniques bàsiques de la modalitat d’activitat física o esport adaptat que cada persona hagi escollit lliurement, sempre que no existeixi una contraindicació sanitària.
  • Aconseguir la progressiva adaptació de les instal·lacions esportives publiques i privades dels municipis on s’implanti el projecte, per tal que siguin susceptibles d’ésser utilitzades per persones que tinguin mobilitat reduïda o alguna discapacitat que requereixi adaptacions de les infraestructures, tant si aquesta utilització es realitza en l’àmbit del nostre projecte, com si es realitza fora del nostre àmbit d’actuació.
  • Ensenyar als usuaris el maneig dels ajuts tècnics necessaris per la pràctica de determinades modalitats esportives o d’activitat física adaptada (cadires de rodes, bastons ortopèdics, pròtesis ortopèdiques, bitutors, etc.), permetent d’aquesta manera, que es familiaritzin amb aquests aparells i facilitant que puguin utilitzar-los d’una forma adaptada a la deambulació, en la seva vida quotidiana.
  • Donar suport als usuaris del projecte en la seva integració a entorns que no estiguin específicament dissenyats per a persones amb discapacitat, amb l’objectiu de normalitzar la pràctica esportiva en aquests llocs.
  • Donar un servei als clubs d’esport adaptat de competició, aportant la formació tècnica bàsica d’aquelles persones que vulguin practicar esport competitiu, en una segona fase de la seva vida esportiva.
  • Contribuir, de forma indirecta, a l’augment de la quantitat (i per tant, de la qualitat), de l’esport català, mitjançant la generació de petits nuclis de competició, que seran, en qualsevol cas, opcionals per l’usuari del projecte.