Natació

La natació és un dels esports més complets a nivell rehabilitador ja que, en el seu desenvolupament, s’exerciten pràcticament tots els grups musculars del cos.

En el marc de les nostres activitats, oferim la natació adaptada a persones discapacitades, sigui quina sigui la discapacitat que tinguin i la seva diversitat funcional. Disposem d’un bon nombre de grups que estan tutelats per monitors específicament preparats per la natació adaptada.

En l’actualitat disposem de grups d’iniciació de natació adaptada als següents municipis:

D’igual manera, a Terrassa, fins el 13 de març hi havia 3 grups de natació infantil de lliure accés els dissabtes i un grup de natació d’adults de conveniat amb l’Associació Estel els divendres, que s’han deixat de fer a causa de no poder disposar de la cessió d’ús de la piscina del Club Terrassasports.