Natació

La natació és un dels esports més complets a nivell rehabilitador ja que, en el seu desenvolupament, s’exerciten pràcticament tots els grups musculars del cos.

En el marc de les nostres activitats, oferim la natació adaptada a persones discapacitades, sigui quina sigui, la discapacitat que tinguin. Disposem d’un bon nombre de grups que estan tutelats per monitors específicament preparats per la natació adaptada.

En l’actualitat disposem de grups d’iniciació de natació adaptada als següents municipis: