Esports de competició

Tot i que l’element competitiu no és prioritari en la filosofia esportiva del Club Esportiu Horitzó, el coneixement de la seva existència per part dels usuaris que porten temps practicant un esport i l’al.licient que suposa enfrontar-se a un adversari, han fet que, amb el pas dels anys, alguns grups d’usuaris hagin volgut donar un pas endavant i entrar en l’entorn competitiu.

El Club Esportiu Horitzó també ha atès aquestes demandes i ha creat la seva vessant competitiva, dedicant els recursos necessaris per tal que aquests grups de competició assoleixin cada cop unes fites més altes que millorin l’autoestima dels esportistes.

Actualment, podem gaudir dels equips de competició de: