Boccia

Oferim una activitat dirigida a persones amb paràlisis cerebral, grans discapacitats físiques o discapacitats intel·lectuals. La BOCCIA és un esport que pot practicar quasi bé tothom, sigui quina sigui la seva discapacitat, tot i que tingui serioses limitacions motrius.

Es tracta d’un joc que té una reglamentació pròpia, tot i que pot establir-se un paral·lelisme amb el conegut joc de “la petanca”. Es pot practicar de forma individual, per parelles o per equips, i a qualsevol nivell (de lleure o de competició).

En l’actualitat disposem d’un grup d’iniciació de Boccia a Terrassa. També disposem d’un equip de competició de Boccia.