Ubicació de les activitats

En aquest mapa trobareu totes les instal.lacions esportives en las quals realitzem les nostres activitats. Estan identificades amb una petita fotografia de la instal.lació. Si feu “clic” en la fotografía us apareixerà una petita finestra amb el nom de la instal.lació i l’adreça (que enllaça al Google Maps). També hi podreu veure les activitats que es fan en la instal.lació i els horaris.