Organització

El Club Esportiu Horitzó 1994 s’estructura en la seva Junta Directiva, que és l’òrgan que pren les decisions transcendents de l’entitat i que està integrada pels següents membres, segons els resultats del procés electoral realitzat l’abril de 2022:

President: Josep Bernabeu Abelló, pensionista, ex-esportista de bàsquet en cadira de rodes. entrenador nacional de bàsquet en cadira de rodes. Soci fundador i president del C. E. Horitzó des de la seva creació.

Sots president: Pere Prat Tomás, pensionista. Pare d’un noi amb discapacitat intel.lectual. Membre de la Junta Directiva de Fedamar i soci del Grup Barna-Màgics.

Secretària: Mireia Bernabeu Rodríguez, comercial i ex-jugadora de bàsquet a diversos equips.

Tresorer: Albert Pi Rusiñol, graduat social. Te un fill amb discapacitat intel.lectual.

Vocal: Helena Corbella Morató, té una discapacitat intel.lectual i és jugadora de bàsquet adaptat del club.

L’actual Junta Directiva te una vigència de 6 anys; és a dir, fins l’abril de 2028. Cap dels seus membres rep cap tipus de remuneració pel càrrec que desenvolupa dins de la mateixa.

Al marge de la Junta Directiva, com a persona màxima responsable del funcionament de les activitats físiques i esportives adaptades que organitza la nostra entitat, hi ha la Coordinadora d’Activitats que actualment està contractada per 35 hores setmanals. El lloc recau en la persona de la Sra. Miriam Roca Bonel.

Les decisions de la Junta Directiva han de ser refrendades i ratificades per l’Assemblea General del club, que és el màxim òrgan decissori de l’entitat en el que els socis ténen veu i vot.