Grups d’iniciació

Els Grups d’Iniciació Esportiva per a Discapacitats (GIED) son agrupacions de persones que estan afectades per una discapacitat o malaltia discapacitant que desitgen realitzar una mateixa activitat  física o esportiva adaptada, de forma sistemàtica i continuada, en un mateix entorn geogràfic, sense que aquesta activitat comporti entrar en l’entorn de la competició.

Els objectius d’aquests grups són:

-Potenciar la rehabilitació de la persona discapacitada o amb malaltia discapacitant, en les seves vessants física, psicològica i social, mitjançant la pràctica d’un esport adaptat de manteniment, no competitiu, que millori la seva qualitat de vida.

-Ensenyar la tècnica bàsica de la modalitat esportiva que cada persona hagi escollit lliurement, sempre que aquella no estigui contraindicada clínicament per les característiques de la seva discapacitat.

-Col·laborar en la progressiva adaptació de les infraestructures esportives públiques i privades dels municipis on s’implementi el projecte dels grups, mitjançant la generació de demanda d’activitats adaptades.

-Contribuir a la progressiva integració d’esportistes discapacitats en clubs i entitats que no siguin específicament per a persones discapacitades, en els que puguin realitzar la mateixa activitat esportiva que realitzaven amb el nostre club, d’una forma normalitzada.

Actualment, l’entitat te grups d’iniciació de bàsquet, boccia, futbol sala, hidroteràpia, ioga, natació, multiesport i terapia aquàtica individual.