Grups d’iniciació

Els Grups d’Iniciació Esportiva per a Discapacitats (GIED) son agrupacions de persones que estan afectades per una discapacitat o malaltia discapacitant que desitgen realitzar una mateixa activitat  física o esportiva adaptada, de forma sistemàtica i continuada, en un mateix entorn geogràfic, sense que aquesta activitat comporti entrar en l’entorn de la competició.

Els objectius d’aquests grups són:

  • Potenciar la rehabilitació de la persona discapacitada o amb malaltia discapacitant, en les seves vessants física, psicològica i social, mitjançant la pràctica d’un esport adaptat de manteniment, no competitiu, que millori la seva qualitat de vida.
  • Ensenyar la tècnica bàsica de la modalitat esportiva que cada persona hagi escollit lliurement, sempre que aquella no estigui contraindicada clínicament per les característiques de la seva discapacitat.
  • Col·laborar en la progressiva adaptació de les infraestructures esportives públiques i privades dels municipis on s’implementi el projecte dels grups, mitjançant la generació de demanda d’activitats adaptades.
  • Contribuir a la progressiva integració d’esportistes discapacitats en clubs i entitats que no siguin específicament per a persones discapacitades, en els que puguin realitzar la mateixa activitat esportiva que realitzaven amb el nostre club, d’una forma normalitzada.

Actualment, els GIED en actiu són els següents