Activitats socials

Malgrat que l’objectiu bàsic del C. E. Horitzó és l’activitat física i l’esport adaptat, l’entitat ofereix també algunes activitats de caire més social en les quals hi poden participar persones amb diversitat funcional.

Fins el 13 de març de 2020, data en la que es va procedir al tancament de totes les activitats a causa de la pandèmia de la COVID 19, l’entitat tenia una Escola de Circ Social a Terrassa i un Taller de Teatre a Rubí. Aquestes activitats estan suspeses, en espera de poder reprendre-les més endavant.