Terrassa

Data de inici
Novembre de 2004
Ubicació
Centre Ocupacional Reina de la Pau de PRODIS
Dies i horaris
Divendres de 15 a 16
Numero de tècnics
1 professora de ioga adaptat
Dirigit a
Activitat reservada a usuaris amb discapacitats psíquiques, físiques o sensorials
Entitats col·laboradores
Ajuntament de Terrassa i PRODIS