Finançament 2020

Aportacions dels socis

Per l’any 2020, la Junta Directiva de l’entitat va establir les següents quotes, que van ser referendades per l’assemblea general del club:

– Quota d’inscripció de soci: 18,50 euros

– Quota mensual: 18,50 euros

Fons públics (ajuntaments o altres organismes públics)

Durant l’any 2020 s’ha obtingut els següents ajuts, subvencions o contractes de serveis, amb els següents ajuntaments:

– Ajuntament de Rubí 11.200 euros (subvencions Esports i S.  ocials)

– Ajuntament de Terrassa 16.200 euros (subvenció)

– Ajuntament de Sabadell 8.100 euros (licitació concurs)

– Ajuntament de Cerdanyola  (facturació serveis)

– Diputació de Barcelona euros (subvenció)

 Fons privats (ajuts, subvencions o premis)

Els fons privats obtinguts durant l’any 2020 han estat els següents:

– Fundació A. Serra i Santamans 1.000 euros

– Fundació Bancària la Caixa 2.000 euros

Fons propis de l’entitat.

Durant l’any 2020, l’entitat no ha recaptat els fons propis realitzant altres activitats.