Finançament 2019

Aportacions dels socis

Per l’any 2019, la Junta Directiva de l’entitat va establir les següents quotes, que van ser referendades per l’assemblea general del club:

– Quota d’inscripció de soci: 18,50 euros

– Quota mensual: 18 euros

Fons públics (ajuntaments o altres organismes públics)

Durant l’any 2019 s’ha obtingut els següents ajuts, subvencions o contractes de serveis, amb els següents ajuntaments:

– Ajuntament de Rubí 9.300 euros (subvenció i beques)

– Ajuntament de Terrassa 15.800 euros (subvenció)

– Ajuntament de Sabadell 8.100 euros (facturació serveis)

– Ajuntament de Cerdanyola 2.002 euros (facturació serveis)

– Diputació de Barcelona 2.244,95 euros (subvenció)

 Fons privats (ajuts, subvencions o premis)

Els fons privats obtinguts durant l’any 2019 han estat els següents:

– Fundació A. Serra i Santamans 1.000 euros

– Club Sedis Bàsquet 550 euros

– Fundació Bancària la Caixa 8.000 euros

– ACELL 130,15 euros

Fons propis de l’entitat.

Durant l’any 2019, l’entitat ha recaptat els fons propis realitzant les següents activitats:

– Venda de loteria de Nadal 550 euros