Gimnàstica / Pilates

La gimnàstica i les seves disciplines derivades són l’exercici físic per excel.lència que es recomana a totes les persones que, per alguna patologia o bé pel manteniment del seu cos, desitgen manenir-se en forma i en un bon estat de salut. Des del C. E. Horitzó hem desenvolupat dues especialitats de la gimnàstica i les hem adaptat a persones amb diversitat funcional:

Gimnàstica rehabilitadora a Cerdanyola del Vallès. En aquest grup integrat per persones amb discapacitats físiques i/o cognitives hem aplicat els exercicis de gimnàstica més propis de la rehabilitació. Estan pautats per professionals fisioterapèutes i pretenem ajudar els usuaris en el manteniment del seu cos, en la millora de la seva coordinació motòrica i en el desenvolupament de les seves capacitats cognitives.

Pilates a Rubí. Aquest grup, integrat per nois amb discapacitat intel.lectual que treballen a la Finca Font del Ferro de Rubí es pretén aplicar les tècniques de pilates per tal de millorar la seva condició física i potenciar els grups musculars adients per tal que es mantinguin en un bon estat de salut.

Aquestes dues activitats estan actualment suspeses degut a la pandèmia ocasionada pel COVID 19. Esperem tornar a reprendre-les en poc temps.