Finançament 2017

Aportacions dels socis
Per l’any 2017, la Junta Directiva de l’entitat va establir les següents quotes, que van ser referendades per l’assemblea general del club:

– Quota d’inscripció de soci: 18 euros

– Quota mensual: 17,50 euros

Fons públics (ajuntaments o altres organismes públics)
Durant l’any 2017 s’ha obtingut els següents ajuts, subvencions o contractes de serveis, amb els següents ajuntaments:

– Ajuntament de Rubí 9.490,84 euros (subvenció i beques)

– Ajuntament de Terrassa 12.878,50 euros (subvenció)

– Ajuntament de Sabadell 7.600 euros (facturació serveis)

– Ajuntament de Cerdanyola 5.872 euros (facturació serveis)

– Diputació de Barcelona 2.069,42 euros (subvenció)

 Fons privats (ajuts, subvencions o premis)
Els fons privats obtinguts durant l’any 2017 han estat els següents:

– Fundació A. Serra i Santamans 1.000 euros

– Club Sedis Bàsquet 550 euros

– Fundació Bancària la Caixa 13.100 euros

– ACELL 582,06 euros

 

Fons propis de l’entitat.
Durant l’any 2017, l’entitat ha recaptat els fons propis realitzant les següents activitats:

– Venda de roses Diada de Sant Jordi 254 euros

– Venda de loteria de Nadal 960 euros