Finançament 2016

Aportacions dels socis
Per l’any 2016, la Junta Directiva de l’entitat ha establert les següents quotes, que han estat referendades per l’assemblea general del club:

– Quota d’inscripció de soci: 17,50 euros

– Quota mensual: 17 euros

Fons públics (ajuntaments o altres organismes públics)
Durant l’any 2016 s’ha obtingut els següents ajuts, subvencions o contractes de serveis, amb els següents ajuntaments:

– Ajuntament de Rubí 9.300 euros (subvenció i premi)

– Ajuntament de Terrassa 14.950 euros (subvenció)

– Ajuntament de Sabadell 2.533,33 euros (facturació serveis)

– Ajuntament de Cerdanyola 4.437 euros (facturació serveis)

– Diputació de Barcelona 2.800 euros (subvenció)

 

Fons privats (ajuts, subvencions o premis)
Els fons privats obtinguts durant l’any 2016 han estat els següents:

– UFEC 5.016 euros

– Fundació A. Serra i Santamans 1.000 euros

– Club Sedis Bàsquet 540 euros

– Obra social la Caixa 5.600 euros

– ACELL 466,02 euros

– Faist Insonit 500 euros

 

Fons propis de l’entitat.
Durant l’any 2016, l’entitat ha recaptat els fons propis realitzant les següents activitats:

– Venda de roses Diada de Sant Jordi 334,05 euros

– Donacions Teaming 11 euros

– Venda de loteria de Nadal 990 euros