Convenis de col.laboració

Convenis de col.laboració actualitzats del C. E. Horitzó

Administracions públiques

Ajuntament de Rubí: Mitjançant subvenció, prorrogable anualment.

Ajuntament de Terrassa: Mitjançant subvenció, prorrogable anualment.

Ajuntament de Cerdanyola: Mitjançant contracte de serveis, prorrogable anualment.

Ajuntament de Sabadell: Mitjançant contracte de licitació.

Entitats privades

Associació d’Esport i Lleure de Sabadell (ADELLS)

Club Natació Rubí

Club Natació Terrassa

Club Tennis Sabadell

Finca Font del Ferro de Rubí

Fundació Fedamar d’Arenys de Mar

Fundació Busquets de Terrassa

IES Serreta de Rubí

IES Mont Perdut de Terrassa

La Llar Rubí

Ministeri de Justicia

PRODIS Terrassa

Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Ciències de l’Esport)