Convenis de col.laboració

Convenis de col.laboració actualitzats del C. E. Horitzó

Administracions públiques

Ajuntament de Rubí: Mitjançant subvenció, prorrogable anualment.

Ajuntament de Terrassa: Mitjançant subvenció, prorrogable anualment.

Ajuntament de Cerdanyola: Mitjançant contracte de serveis, prorrogable anualment.

Ajuntament de Sabadell: Mitjançant contracte de serveis, prorrogable anualment.

 

Entitats privades

Associació Estel

ADELLS

Club Natació Rubí

Club Natació Terrassa

Club Tennis Sabadell

Club Terrassasports

Duet Esports Rubí

IES Serreta de Rubí

La Llar Sabadell

PRODIS Terrassa