Calendar

Les competicions de futbol 7 i boccia resten ajornades fins a principis de l’any 2021 a causa de la crisis per la pandèmia de COVID 19. La competició de bàsquet està previst que comenci el 21 de novembre de 2020.