Gimnàstica / Pilates

El pilates és un mètode d’exercicis gimnàstics que proporciona coordinació i equilibri, ja que un dels seus objectius és treballar en la relaxació del cos i la ment. Així doncs, un dels majors beneficis que proporciona el pilates és acostar-se cap a una major consciència del propi cos, del sistema muscular i de les articulacions.

El club disposa d’un grup de pilates a Rubí, obert el 6 de maig de 2019.