Finançament 2015

Aportacions dels socis
Per l’any 2015, la Junta Directiva de l’entitat ha establert les següents quotes, que han estat referendades per l’assemblea general del club:

– Quota d’inscripció de soci: 17 euros

– Quota mensual: 16,5 euros

 

Fons públics (ajuntaments o altres organismes públics)
Durant l’any 2015 s’ha obtingut els següents ajuts, subvencions o contractes de serveis, amb els següents ajuntaments:

– Ajuntament de Rubí 10.050 euros (subvenció i premi)

– Ajuntament de Terrassa 15.273,50 euros (subvenció i beques)

– Ajuntament de Sabadell 650 euros (facturació serveis)

– Ajuntament de Cerdanyola 2.208 euros (facturació serveis)

 

Fons privats (ajuts, subvencions o premis)
Els fons privats obtinguts durant l’any 2015 han estat els següents:

– UFEC 7.525 euros

– Fundació A. Serra i Santamans 1.000 euros

– Club Sedis Bàsquet 500 euros

– Obra social la Caixa 8.500 euros

– Fundació Àlex 3.000 euros

 

Fons propis de l’entitat.
Durant l’any 2015, l’entitat ha recaptat els fons propis realitzant les següents activitats:

– Venda de roses Diada de Sant Jordi 295 euros

– Donacions Teaming 14 euros

– Venda de loteria de Nadal 790 euros