Finançament 2014

Aportacions dels socis
Per l’any 2014, la Junta Directiva de l’entitat ha establert les següents quotes, que han estat referendades per l’assemblea general del club:
Quota d’inscripció de soci: 17 euros
Quota mensual: 16,5 euros

Fons públics (ajuntaments o altres organismes públics)
Durant l’any 2014 s’ha obtingut els següents ajuts, subvencions o contractes de serveis, amb els següents ajuntaments:
– Ajuntament de Rubí 9.300 euros (subvenció)
– Ajuntament de Terrassa 15.876 euros (subvenció)
– Ajuntament de Sabadell 575 euros (facturació)
– Ajuntament de Cerdanyola 1.992 euros (facturació)

Fons privats (ajuts, subvencions o premis)
Els fons privats obtinguts durant l’any 2014 han estat els següents:
– UFEC 6.000 euros
– Fundació A. Serra i Santamans 1.000 euros
– Obra social la Caixa 2.500 euros

Fons propis de l’entitat.
Durant l’any 2014, l’entitat ha recaptat els fons propis realitzant les següents activitats:
– Venda de roses Diada de Sant Jordi 258,60 euros
– Venda de loteria de Nadal 770 euros