Tot i la derrota, l’equip C de bàsquet mostra una lleugera milloria

C. E. Horitzó C -6-

Llamps -21-

L’equip C de bàsquet per a discapacitats intel.lectuals va començar d’una forma molt esperançadora el seu partit de lliga contra Llamps, prenent avantatge de 4 a 2 durant el primer quart, al final del qual el marcador enregistrava un empat a 4 punts. A partir d’aquell moment, es va notar la inexperiència dels nois d’Enric Planes i el partit es va anar decantant cap a l’equip barceloní.

Tot i la derrota, es va notar un certa milloria en l’actitud dels jugadors vallesans, sobre tot en l’aspecte defensiu, en el qual encara s’ha de millorar molt.

Pel C. E. Horitzó van anotar Adam Delgado (4) i Daniel Latre (2).