El C. E. Horitzó participa en la taula de la diversistat funcional de Rubí

El Club Esportiu Horitzó ha estat una de les entitats convidades per l’Ajuntament de Rubí a formar part de la Taula de la Diversistat Funcional que es va constituir per primer cop el passat dia 4 de febrer a la Finca Font del Ferro d’aquesta població.

Aquesta taula, integrada per totes les entitats i institucions que treballen amb persones amb diversitat funcional al municipi de Rubí, serà l’encarregada de treballar tots els aspectes referents a les persones discapacitades, prioritzant aquells temes que es considerin mes urgents, així com de fer propostes a l’ajuntament de la ciutat que vagin encaminades a la millora de les condicions de les persones amb diversitat funcional.